Spawanie MIG/MAG i TIG

Spawanie MIG/MAG i TIG

Jedną z najsilniejszych stron naszej firmy jest dział spawalniczy, składający się z wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, wykorzystujących nowoczesny sprzęt w procesie spawania.

Szeroki zakres usług spawalniczych i metod obejmuje metodę MIG/MAG, dającą możliwość wydajnego łączenia elementów o różnych grubościach oraz TIG. Ta ostatnia metoda służy łączeniu cienkich blach, zapewnia wysoką estetykę i jakość złącza, stosowana jest głównie dla elementów aluminiowych.

Łączymy ze sobą elementy ze stali czarnej, nierdzewnej oraz aluminium, o gabarytach sięgających nawet kilku metrów długości.


MIG

Podczas spawania metodami MIG / MAG, łuk elektryczny jarzy się między elektrodą, mająca postać ciągłego drutu, a spawanym materiałem. Łuk stawpia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. Podczas całego procesu spawalniczego drut jest nieprzerwanie transportowany z podajnika przez uchwyt spawalniczy, podobnie jak gaz ochronny. Metody spawalnicze MIG oraz MAG różnią się pomiędzy sobą tym, że w metodzie MIG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie atmosfery gazu obojętnego) wykorzystywany jest obojętny gaz ochronny, który nie uczestniczy w procesie spawalniczym, natomiast w MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego), jako osłonę wykorzystuje się gazy aktywne biorące udział w procesie spawania Zazwyczaj gaz ochronny zawiera aktywny chemicznie dwutlenek węgla lub tlen i dlatego spawanie metodą MAG jest daleko bardziej rozpowszechnione aniżeli metoda MIG. W rzeczywistości termin MIG często stosowany jest zupełnie przypadkowo w powiązaniu ze spawaniem metodą MAG.


TIG

W metodzie TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego), łuk spawalniczy powstaje między nietopliwą elektrodą wolframową a elementem spawanym. Gaz ochronny jest gazem obojetnym i nie ma wpływu na proces spawalniczy. Zazwyczaj jako gaz ochronny stosowany się argon, który chroni przed utlenieniem nie tylko spoinę, ale i elektrodę. W metodzie TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Różne metody spawalnicze TIG obejmują przykładowo spawanie TIG prądem stałym DC TIG, spawanie TIG prądem przemiennym oraz TIG Puls.

FACEBOOK